Om Falck Lægehuse

Mission, vision

Vi har en klar vision, der lyder: Falck Lægehuse vil opleves som den bedste partner i sundhedssektoren.

Når vi skriver, at vi vil opleves, er det helt bevidst, da det rent faktisk kræver, at vi så er nødt til at spørge andre, hvor langt de mener, vi er kommet i forhold til at realisere visionen. Det gør vi meget gerne og svarene bruger vi til at blive endnu bedre, således vi bliver den bedste partner. En partner, der er til at stole på, en der er indstillet på dialog, en der støtter og hjælper med at give en behandling, så man som patient får det bedre.

I Falck har det i mere end hundrede år været Falcks mission at hjælpe mennesker i nød. At komme forulykkede og nødstedte til undsætning. At rehabilitere mennesker efter sygdom. At forebygge og afværge ulykker. Med andre ord; Falcks væsentligste opgave har altid og er stadig at skabe tryghed for borgerne ved hurtigt, kompetente og handlekraftigt at træde hjælpende til. Således er det også i Falck Lægehuse som med alt andet i Falck; funderet i seks værdier.

Værdier

Falcks seks værdier er: Hjælpsom, tilgængelig, kompetent, hurtig, handlekraftig og troværdig.

Hjælpsom

Falcks DNA er at hjælpe. Vi har gjort det siden 1906. Det er derfor vi er her, og vi er gode til det. Frem for alt fordi vi kan lide det, og vores kultur er bygget op omkring det. Det starter og slutter med dét at hjælpe. Altid.

Tilgængelig

Vi er her for at hjælpe og vi ønsker at hjælpe flere. I alle Falck Lægehuse har vi åbent for tilgang af nye patienter.

Kompetent

I alle Falck Lægehuse arbejder kompetente og engagerede læger, sygeplejersker og andet dygtigt sundhedsfagligt personale med høj faglighed. Vi arbejder ud fra en devise om, at administration, økonomi mv. så vidt muligt skal håndteres af ikke-sundhedsfagligt personale. Det øger lægernes tid sammen med patienterne.

Hurtig

Vi er fleksible, fokuserede og arbejder i alle lægehuse på at have høj tilgængelighed og lav ventetid.

Handlekraftig

Vi søger løsninger frem for problemer og indgår gerne i lokal dialog. Vi tager ansvar og viser initiativ. Bl.a. derfor finder du Falck Lægehuse i såvel små som større byer.

Troværdig

Vi ansporer til åben dialog med kolleger og samfundet vi tjener, samt vi gengælder andres tillid ved altid at holde vores løfter.

Historie

Falcks historie begynder den 3. oktober 1884, hvor den dengang 19-årige Sophus Falck som frivillig deltog i sluknings- og redningsarbejdet under en brand på Christiansborg Slot. Læs mere